Luis II.aren Zilarrezko Ezkutuak

Donapaleun landutako aleen artean ospe eta ohore gutxien pilatzen dituztenak, Luis II.aren (Frantziako Luis XIII.aren) zilarrezko ezkutu laurden eta zortzirenak dira. Bere aita Henrike III. aren txanpongintzaren inguruan lan dexente aurki daitezkeen bitartean, Biarnoko eta Nafarroako txanponetxeetan landutako Luis II.aren txanpongintzari buruz ezer gutxi aurkitu daiteke.

Erakargarritasun falta hori azaldu dezakeen arrazoietako bat, Luis-en agintealdian emandako eredu eta irudi lanketa jarraikorra izango litzateke. Henrike III.a 1610. urtean erahil zutenean, abenduan zehar eta hurrengo hogei urte pasatxotan Donapaleun landutako Luis-en zilarrezko ezkutuek, Henrikek erabilitako balio, lege eta irudi diseinu berberak mantendu zituzten.

Zilarrezko ezkutu laurden eta zortzirenen jatorria, Henrikeren Donapaleuko txanpongintzari eskeinitako sarreretako batean azaldu genuen. Luis II.a bere semeak koroa eskuratu zuenerako, 1602. urtearen irailetik aurrera alegia, Henrikek ezkutu laurdenen balioa 16 sueldotara igoa zuen. Horrenbestez, ezkutu zortzirenen balioa 8 sueldotakoa zen. Balio hauek, Luis II. aren zilarrezko ezkutuen lanketa garai guztian zehar finko mantendu ziren, arik eta 1636. urtearen ekainean 20 eta 10 sueldotara igo ziren arte.

Eta balio honek badu bere garrantzia, ale hauek txanponketa kontuetan jasoko duten izendapena nahiko aberatsa bait da. Alde batetik, bere balioa isladatzen zuten 16 eta 8 tornestar sueldotako aleen izendapena jaso zuten maiz, baina era berean, jatorrizko izen zen ezkutu laurden eta ezkutu laurden erdirena ere bai (eta ez ezkutu zortzirenaren izendapena).  Are gehiago, kasu batzuetan diru franko eta diru franko erdien izendapena ere jasotzen dute txanponketa kontuek. Ikus daitekeenez, gaur egunean ematen diegun izendapen akademikoaren gainetik, garaiko izendapenak erabat aberatsak ziren, nahaspilatsuak era batean, zilarrezko frankoak eta ezkutuak erabat desberdin sortuak bait ziren XVI. mendean zehar. 

Bai zilar zilegitasuna, bai txanpon pisu nominalak finko mantendu ziren. 917 milesima eta 9,712gr ezkutu laurdenentzat, 4,856gr ezkutu zortzirenentzat. Laurdenak 29 milimetrotako diametroaren inguruan ibiltzen dira, zortzirenak 24mm-ren inguruan (hemen desberdintasun ugari ikus daitezkeen arren). Ezkutu zortzirenek, V-III erromatar balio zenbakiak irudikatzen dituzte ifrentzu aldeko armarriaren alde bietan, ezkutu laurdenek berriz, II-II balio zenbakiak.

Henrikeren azken eta Luis bere semearen lehen txanpon lanketei begiratu ezkero, aipatutako jarraitasun estilistikoa nabaritu dezakegun arren, ba dira aipatu beharreko berritasun pare bat.

Aurki aldean, 1584. urtearen lehen ezkutu laurdenen garaietatik aurki daitekeen gurutze greko liriodunaren irudia aurki dezakegu, ezer berririk ez. Baina iruditextuari begiratu ezkero, Henrikeren ordinalak zenbaki arabiarra erakusten duen bitartean, Luis-enak zenbaki erromatarren itzulera erakusten du. Gogoratu beharrean gara Henrikeren txanpon nafarrek, 4. ordinala zenbaki arabiarrez erakusten zutela, Frantziako eta Nafarroako errege bihurtu zen 1589. urtetik aurrera, eta hau kasu bakarra dugula bere lurralde osoetako txanpongintzan.

Donapaleu-ko txanponetxean 1610. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,39 gr. 29mm Diametroa

Aurkia: HENRICVS.4.D:G.FRANC.ET.NAVAR.REX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1610 F (F Izkia Jehan Du Four Kapitaina)

Monnaies D’ANTAN Vente aux Enchères N°2 Lot 577

Donapaleu-ko txanponetxean 1610. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,49 gr. 29mm Diametroa

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVA.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1610 F (F Izkia Jehan Du Four Kapitaina)

CGB.FR, E-MONNAIES DÉCEMBRE 2015, LOT 368532 15.12.2015

Ifrentzu aldean berriz, berriro ere aparteko berrikuntzarik ez. Frantzia eta Nafarroako armarri erdibanakoa, GRATIA DEI SVM ID Q SVM lelo aintzinakoa eta txanponketa urtea koroaren ondoan. Koroaren gainean, lau txanpon, besante edo borobilen ondoan, C izki bat edo agian ilargiaren irudia izan ditekeena ageri ohi da. Donapaleuko txanpon guztietan (1579. urteko lehen liberetatik) ageri da C edo ilargi hau eta batzuek Jerome Le Normand grabatzaileraren ezaugarri bezala deskribatzen dute. Nik baditut hemen nire zalantzak, hala bada, Jerome edo bere senidekoek 36 bat urtez mantendu bait zuten haien grabatzaile ezaugarriaren irudia Donapaleuko txanponetan.

Dudarik gabe txanponetxeburuaren ezaugarria dena, koroaren gainealdearen eskuinaldean azaldu ohi den izkia da. Izki hau kokapen horretan aurkituko dugu 1614. urteko txanpon aleak aztertzen hasten garen arte. Urte honetatik aurrera, txanponetxeburuaren izkia urteari dagokion zenbakiaren jarraian azalduko bait da. Eta 1616. urtetik aurrera ez da gehiago C izki edo ilargiaren irudirik azalduko.

Luis II.aren ezkutu laurden eta zortzirenen lanketa garaiari dagokionez, eta txanponetxeburuei dagokien hizkiei begiratu ezkero honako zerrenda hau osatu dezakegu:

 • F izkia: Jehan du Faur edo du Four kapitaina (1595 – 1612). Luis II.aren erregealdian (1610-1612)
 • M izkia: Pierre Massalin (1612-1621)
 • A izkia: A izkia duten txanpon ale gutxi batzu landu ziren 1620. urtean. Tamalez ez dira urte hartako kontuak gorde eta A izkia Jean Arroque edo Joannis d’Anga txanponetxeburuen zeinua denaren hipetesi ez bermatua baino ez dugu.
 • F izkia: Pierre Fouron edo de Foron (1621-1630)

Biarno eta Nafarroa Behereko txanponketei buruz idatzitako liburuek, zilarrezko txanponen lanketa 1632. urtean eten zela badiote ere, Donapaleuko aleei dagokienez 1630. urterarte baino ez dut alerik aurkitu. Gordetako txanponketa kontuak 1629. urtean eteten dira. Txanponketa kontuek, lanketa urte bakoitzean landutako ezkutu laurden kopuruaren nagusitasunaren ondoan, urte orotan ezkutu zortzirenak ere landu zirela agertzen dute. Hau da, ezkutu laurdenak urteoro 50.000 eta 100.000 ale arteko kopuruetan landu ziren bitartean, ezkutu zortzirenak 10.000 eta 20.000 ale arteko kopuruetan landu ziren. Hori bai, urte guztiei dagozkien aleak aurkitu ditut salbuespen bakat batez; 1626. urteari dagokion alerik ez dut aurkitu, ez ezkutu laurdenik edo zortzirenik.

Donapaleu-ko txanponetxean 1611. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,57 gr. 29mm Diametroa

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVA.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1611 F (F Izkia Jehan Du Four Kapitaina)

MDC MONACO, E-AUCTION 3, LOT 392 09.04.2022

1616. urte horretatik aurrera ez dugu grabatzailearen ezaugarri izan zitekeen izki edo ikurren arrastorik Donapaleuko txanponetan. Eta lehenago aipatu bezala, 1616. urte honen aurretik landutako aleetan azaltzen den ilargi edo C hizki moduko hau grabatzailaren ezaugarri bezala hartzen badugu, honek Le Normand-tarren 36 urtetako lan etengabea isladatuko luke.

Hala ere, bada Luis II-aren zilarreko ezkutuen lanketa epe osoan aldaezin mantendu zen berezitasun bat (bereizgarri hau bere aita Henrike III.aren zilarrezko ezkutuetan agertu zen lehenengoz 1604 urtearen inguruan). Ezaugarri berbera, bere seme Luis III.aren (Frantziako Luis XIV. eguzki erregearen) Donapaleuko zilarrazko ezkutu mailuzkoetan ere, etenik gabe mantendu zen.

Bereizgarria, bai aurkian eta bai ifrentzuan, iruditextua osatzen duten hitz bukaeretan aurkitzen diren bi D izkien atzean agertzen den punttu bikoitza da. Horrelakorik ez dugu inguruko txanponetxeen aletean aurkituko, ez Baiona ez eta Biarnoko Morlaas edo Pau-ko aleetan.

Punttu bikoitz hauen esanahia ordea, ezezaguna zait.

Donapaleu-ko txanponetxean 1609. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Zortzirena – 4,61 gr. 24mm Diametroa

Aurkia: HENRI.4.D:G.FRAN.ET.NAVAR.REX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.Q.SVM.1609 F (F Izkia Jehan Du Four Kapitaina)

MONNAIES D’ANTAN, AUCTION 24, LOT 663

Donapaleu-ko txanponetxean 1611. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Zortzirena – 4,72 gr. 23,5mm Diametroa

Aurkia: LOVIS.XIII.D:G.FRAN.ET.NAVAR.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.Q.SVM.1611 F (F Izkia Jehan Du Four Kapitaina)

INUMIS, MAIL BID SALE 44, LOT 479 05.03.2019

Lehen aurkeztutako ezkutu zortzirenek ba dute beste punttu aipagarri bat. Jakina denez, ezkutu zortzirenen pisu eta tamaina ezkutu laurdenena baino txikiagoa zen. Honen ondorioz, txanponetan ageri ziren iruditextuetan laburdura eta mozketak egin beharrean izaten ziren.

Ifrentzu aldean, laurdenekoen GRATIA DEI SVM ID Q SVM lelo zaharraren ordez GRATIA DEI SVM Q SVM ageri ohi zen. Aurki aldean berriz, Henrike III.aren garaietatik HENRI, HENRICVS latinezko izenaren laburdura erabiltzen hasi ziren. Baina urteen joan etorrian, HENRI laburdura hori Henrikeren frantsesezko Henri izenarekin nahastu zuten eta bere seme Luis II.ak koroa jantzi zuenean, ezkutu laurdenetan azaltzen zen LVDOVICVS latinezko izenaren laburdura bat erabili ordez, frantsesezko LOVIS izena erabiltzen asi ziren. Noizbaitean ere konturatu ziren egindako akatsez eta iruditextua bere osotasunean latinez idazten sahiatu ziren. Ez dira hala ere ugariak LVDOVICVS izena LOVIS izenaren ordez azaltzen duten ezkutu zortziren aleak. Ezkutu zortziren aleak edonola ere urriak direla aurreratu ondoren, 1613 eta 1620. urteetan baino ez ditut horrelako aleak aurkitu.

Donapaleu-ko txanponetxean 1613. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Zortzirena – 4,78 gr 24,42mm diametroa

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVA.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.Q.SVM.1613 M (M Izkia Pierre Massalin)

L’Or C’est L’Or saltzailearen adeitasuna

Azken hilabeteetan aztertutako txanpon guztiei begiratuz honako ondorioa atera dut. Urte guztien igaroan, grabatzaileen lana nahiko homogeneo eta errepikakorra izan zen. Gurutzearen, armarriaren edo koroaren irudiak, edo eta iruditextuek azaltzen dituzten leloak patroi honez errepikatzen dira, salbuespen bakar batez. Aurki aldeko iruditextuaren azken bi hitzak lantzeko garaian, NAVARRE REX textuaren laburpenek alegia, hainbat aldaki aurkezten dituzte. Dirudienez, trokel desberdinen lanketan zehar, moldearen kokapen honetara iritsitakoan eskura zen leku erabilgarriaren arabera bukatzen zen leloa. Honen ondorioz eta txanpon desberdinak aztertu ondoren honako aldakiak aurkitu daitezke:

 • NAVA.RX
 • NAVA.REX
 • NAVAR.RX
 • NAVA.R.RX
 • NAVAR.RE
 • NAVAR.REX
 • NAVARRE.RX

Ez da ez aldaki sorta makala, bi hitzez osatutako laburkientzat!

Donapaleu-ko txanponetxean 1617. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,40 gr 29,5mm diametroa

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVA.R.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1617 M (M Izkia Pierre Massalin) M Urtearen ondoan

INUMIS, MAIL BID SALE 8, LOT 607 20.03.2009

Aurreko atal batean ikusi genuenez, Luis-ek ez zuen bere aitaren tolerantzia eta praktikotasun erlijioso berbera oinordetu eta 1620. hamarkadan zehar Frantziako higanoten aurkako gatazka ugari bultzatu zituen, bere kontseilari eta ministro Richelieu kardinalaren babesarekin. Jakina da, hauetako batean Biarno eta Behe Nafarroa Frantziako koroarekin elkartu zituela.

1620. urte honetan dugu txanpon talde honen hutsune garrantzitsuena; A txanponetxeburu izkia aurkezten duten ale gutxi  batzu ditugu ezagunak, baina ez dugu A horren atzean den txanponetxeburuaren izen bermaturik. Jean Arroque edo Joannis d’Anga izan ditezkeela uste dugu, baina konturik gabe ezin ziur egon. Nabarmena da hala ere, A izkia duen txanpongintza hau Biarnori eraso egin zioten 1620. urte berberean eman izana, eta ez zela hurrengo urteetara luzatu. 

Donapaleu-ko txanponetxean 1620. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,43 gr. 31,5mm Diametroa

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1620A (A Izkia agian Jean Arroque edo Joannis d’Anga)

Olivier Goujon Numismatique – Live Auction 4 – Lot 104 24.02.2023

Donapaleu-ko txanponetxean 1620. urtean landutako zilarrezko Ezkutu zortzirena – 4,80 gr. 26 mm Diametroa

Aurkia: LVDOVIC.XIII.D:G.FRAN.ET.NAVA.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.Q.SVM.1620A (A Izkia agian Jean Arroque edo Joannis d’Anga)

Monakotik Bilduma         03.07.2024

Baina txanponketari zegokionez, bai Biarno eta bai Donapaleuk bere mundu bakartiarrean jarraitu zuten; hurrengo hamarkada batzuetan zehar ez zioten Pariseko “Court de la Monnaie”, Frantziako txanponketa gorteari konturik eman edo pasa behar izan. Txanponketa emaria, oraindik ere indartsua izan zen 1620. hamarkada horretan zehar (gordetako kontuen arabera behintzat), baina gaurko egunetaraino iritsi zaizkigun ale kopuruak aurreko hamarkadatakoak baino askoz urritzagoak dira. Ezkutu zortzirenen kasuan adibidez, 1623. urtean kokatu dezakegu ikusi dudan azken alea.

Bai Frantziako azken gerrate erlijiosoek eta bai Frantziaren partaidetza jasotzear zen hogeitamar urtetako gerrateak, Donapaleun landutako zilarraren ekarpen oparoa izan zutela pentsa dezakegu. Eta gerrateetara doan zilarra, ez da sarritan etxera bueltan etortzen.

Donapaleu-ko txanponetxean 1627. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1627 F (F Izkia Pierre Fouron edo de Foron)

Garai honetako txanpon ugari aztertu ditut orainarteko ausnarketak idatzi aurretik, eta hauetako batzuk edonorrek aztertu dezakeen sailkapen txiki batean gordeko dira. Dudarik gabe, aldaki eta txanpon ezegagun gehiago azalduko zaizkigu eta azaltzen diren moduan sailkapen honetan gehituko dira.

Sahilkapenean ageri diren xehetasun ugari, Jules Adrien Blanchet ikerlariak XIX. mendean egindako lanen emaria dira. Blanchet-en lanak sakonduz, XX. mendearen erdialdean, Francoise Dumas-ek Biarno eta Donapaleuko txanponetxeetan landutako txanponketa kopuruak osatu eta zuzendu zituen.

Blanchet-en “Documents pour servir a l’histoire monetaire de la Navarre et du Bearn 1562-1629” lanak, gordetzen diren txanponketa kontuen artxibo dokumentu izendapena ematen digu. Dumas-en “Les frappes monétaires en Béarn et Basse-Navarre d’après les comptes conservés aux Archives départementales des Basses Pyrénées” lanak berriz, txanponketa kontuez gain, beste dokumentu batzuen zerrenda laburra ematen digu. Ba dira hemen mantentze eta konpontze gastuak, erregearen gutunak eta bestelakoak.

Artxibo izendapen hauek hartuta, edonorrek jo dezake Pau-ko Pirinio atlantikoko artxibategiaren zerbitzuetara. Pau bertan azaldu gabe, posta elektroniko bidez digitalizatutako kopia bat jaso daiteke etxean bertan.

Eskatu ditut txanponketa kontu pare bat, 1614 eta 1623. urteen kontuak gordetzen dituen B951 liburua edo 1629. urtearen kontuak gordetzen dituen B3753 liburua. Ulertzen zailak gertatzen diren arren, interesgarriak dira kontu liburu hauek.

1623. urtearen txanponketa kontu liburuaren goiburua – Archives départementales des Pyrénées‐Atlantiques – Pau – B951

Kontu liburuaren orrialde bikote bakoitzak lau kontu sarrera aurkeztu ohi ditu. Kontu sarrerek, aldizkotasun desberdinak izan ditzazketen arren, bataz beste asteroko periodikotasuna zutela esan dezakegu (gutxi gorabehera).

1629. urtearen kontu liburuaren urri erdialde eta azaroa hasiera arteko kontu sarrerak – Archives départementales des Pyrénées‐Atlantiques – Pau – B3753

Ikus dezagun hauetako sarrera batek zer dihoen: 

1629. urteko urriak 24.aren kontu liburuaren sarrera – Archives départementales des Pyrénées‐Atlantiques – Pau – B3753

„1629. urteko urriak 24an 102 marko 16 sueldotako aleen eta 5 marko 8 sueldotako aleen esku ematea eman zen, zeintzuk 10 diru 22 grano eta erditako zilegitasunez landu ziren. Taila edo pisua, 25 ale eta bi bosterena izan zen marko pisu bakoitzeko 16 sueldatako aleentzat, eta 50 ale eta bi bosterena marko pisu bakoitzeko 8 sueldotako aleentzat“. Azkenik, azken oharkizun bat ageri da; kutxatxo batean (hau da,”boeyte”) gordetzen ziren kalitate kontrolerako txanponketa aleei zagokiena, “diners de boeyte”, 10 ale eta erdi. Zinadurak, Destillart, Dartigues, D’Armagnac, Plassou eta Bistergnex edo delakoak, normalean guarda, kontraguarda, komisario eta entsegatzaileak. “Diners de boyete” hauek entsegatzailearen eta guardaren artean banantzen ziren, batak, entsegatzaileak, aleen zilar egukia egiaztatzen bait zuen eta besteak, goardak, aleen pisu egokia bermatzen bait zuen.

Aurreko kontu sarrera honi begiratu ezkero, sarrera honek 2590 ezkutu laurdenen eta 252 ezkutu zortzirenen lanketa isladatzen duela ikusi dezakegu. Lanketa marko bakoitzeko, 25,4 ezkutu laurden eta 50,4 ezkutu zortziren lortzen zirela egiaztatu dezakegu eta hauek, ikusitako pisu eta zilegitasun balioen arabera, pisu nominalaren inguruan jartzen zituzten txanponak. Zilegitasunari dagokionez, 10 diru eta 22,5 granotako balioak, gaur eguneko 911,5 milesima inguru emango liguke. Zilegitasun balio hau baimendutako tolerantzia edo erremedioen barnean aurkitzen zela suposa dezakegu.

1629. urteko kontu liburuaren laburpen sarrera – Archives départementales des Pyrénées‐Atlantiques – Pau – B3753

Kontu liburuaren azken sarrera urte osoan zehar landutako ezkutu laurden eta zortzirenen laburpena izan ohi zen. Hona hemen 1629. urteari zegokiona; 3905 lanketa marko ezkutu laurdenentzat eta 148 lanketa marko ezkutu zotzirenentzat, hau da 99.187 ezkutu laurden ale eta 7.459 ezkutu zortziren ale. 16 sueldotako “diners de boeyte” delakoak 348 ale dirudite, 8 sueldotakoak berriz ezin irakurri.

Amaitzeko, hona hemen aipatutako Luis II.aren Donapaleuko txanpongintzaren sahilkapena!! On Egin!!

1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619

1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629

1630

Bibliografia:

Histoire monétaire du Béarn – Jules Adrien Blanchet – 1893 – link

Documents pour servir a l’histoire monetaire de la Navarre et du Bearn 1562-1629 – Jules Adrien Blanchet – 1886 – link

MONNAIES DE FRANCE, DE NAVARRE ET DU BÈARN – Jean Claude Ungar – 2010

Les frappes monétaires en Béarn et Basse-Navarre d’après les comptes conservés aux Archives départementales des Basses Pyrénées – Françoise Dumas – 1959 – link

LES MONNAIES FRANCAISES ROYALES – Tome 1 et 2 – 2° Edition -1999 -Jean Duplessy (In Memoriam 1929- 2020)

Le livre des monnaies féodales de Béarn et de Navarre – Henri II (III de Navarre) 1572-1589 – Club Numismatique Palois – Serge Salles – link

MINT OF NAVARRE AND BEARN – WIKIPEDIA – link

B951, B3753, B3720, B3658 Artxibo Dokumentuak – Archives départementales des Pyrénées‐Atlantiques  –  link

1610

Henrike III. Nafarroako erregea, 1610. urteko maiatzak 14.an erahil zuten Parisen. Bere seme Luis II. Nafarroako erregea, urriak 17.an koroatu zuten. Txanponketa kontuek, 1610. urtearen osotasunean landutako txanpon kopuruak aurkezten dituzte eta ez dakigu hauetatik zenbatek daramaten Henrikeren izena eta zenbat izan ziren Luis-en izenpean landuak. Hala ere, Luis-en izenpean landutakoak abenduan zehar landu zirela dirudi eta ondorioz urriak dira (batez ere ezkutu zortzirenak, nik ez bait dut momentuz alerik aurkitu). Nafarroa eta Biarno-ko txanponetxeetatik kanpo, Frantziako txanponetxeetan 1611. urtean agertu ziren Luis erregearen izenpean landutako ezkutu laurden eta zortzirenak.

IIII – 3018 Marko/76295 ale VIII – 352 Marko eta 4 Ontza/17733 ale B3474

Donapaleu-ko txanponetxean 1610. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,49 gr. 29mm Diametroa

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVA.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1610 F (F Izkia Jehan Du Four Kapitaina)

CGB.FR, E-MONNAIES DÉCEMBRE 2015, LOT 368532 15.12.2015

Luis-en izenpean landutako 1610. urtearen ezkutu zortzirenik ez dut oraingoz aurkitu.

Itzuli

1611

Ez dugu urte honetako txanponketa konturik

Donapaleu-ko txanponetxean 1611. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,57 gr. 29mm Diametroa

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVA.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1611 F (F Izkia Jehan Du Four Kapitaina)

MDC MONACO, E-AUCTION 3, LOT 392 09.04.2022

Henrikeren ezkutu zortzirenek HENRI. iruditextua erakusten zutenez (HENRICVS izen latindarraren laburpena), grabatzaile nafarrek HENRI izen frantsesaren textutzat hartu zuten. Horrenbestez Luis-en ezkutu zortzirenak lantzen hasi zirenean LOVIS izen frantsesa erabiltzen hasi ziren.

Donapaleu-ko txanponetxean 1611. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Zortzirena – 4,72 gr. 23,5mm Diametroa

Aurkia: LOVIS.XIII.D:G.FRAN.ET.NAVAR.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.Q.SVM.1611 F (F Izkia Jehan Du Four Kapitaina)

INUMIS, MAIL BID SALE 44, LOT 479 05.03.2019

Donapaleu-ko txanponetxean 1611. urtean landutako zilarrezko ezkutu zortzirena – 4,60 gr. 23,0mm Diametroa

Aurkia: LOIS.XIII.D:G.FRAN.ET.NAVAR.REX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM:Q.SVM.1611 (F) (F Izkia Jehan Du Four Kapitaina)

INUMIS, PUBLIC AUCTION DECEMBER 2019, LOT 25 10.12.2019 (Hiru txanponetako sortaren barne)

Itzuli

1612

Urte honek Pierre Massalin txanponetxeburu berriaren agerpena erakusten du. Pierre Massalin, 1612. urteko maiatzean zehar bihurtu zen txanponetxeburu, Jehan du Four, 1595. urtetik lanean ageri zen txanponetxeburuaren ordez.

IIII – 2545 Marko/64430 ale VIII – 288 Marko/14487 ale B950

Urte honetan, oraindik ere Jehan du Four txanponetxeburuaren F Izkia agertzen duten ezkutu zortziren aleak aurkitu ahal izan ditut. Dudarik gabe, ezkutu laurdenen agerpena ere oso litekeena litzateke. Txanponetxeburuaren izkia, koroaren eskuinaldean, txanponaren ertzean kokatzen denez, txanpon askok ez dute txanponetxeburu ezaugarri argirik.

Donapaleu-ko txanponetxean 1612. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Zortzirena – 4,61 gr. 24 mm Diametroa

Aurkia: LOVIS.XIII.D:G.FRAN.ET.NAVAR.REX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.Q.SVM.1612 F (F Izkia Jehan Du Four Kapitaina)

CGB Salmenta Artxibua

Donapaleu-ko txanponetxean 1612. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Zortzirena – 4,73 gr. 24,5 mm Diametroa

Aurkia: LOVIS.XIII.D:G.FRAN.ET.NAVARRE.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.Q.SVM.1612 F (F Izkia Jehan Du Four Kapitaina)

CGB Salmenta Artxibua

Pierre Massalin-en M izkia agertzen dutenen kasuan, ezkutu laurdenak ugariak dira eta ezkutu zortzirenak, beti bezala, urriak.

Donapaleu-ko txanponetxean 1612. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Zortzirena – 9,51 gr

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVA.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1612 M (M Izkia Pierre Massalin)

JEAN ELSEN & SES FILS S.A., AUCTION 142, LOT 1274 14.09.2019

Donapaleu-ko txanponetxean 1612. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Zortzirena – 9,57 gr 28.9mm

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1612 M (M Izkia Pierre Massalin)

INUMIS, MAIL BID SALE 43, LOT 436 09.10.2018

Donapaleu-ko txanponetxean 1612. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Zortzirena – 4,75 gr. 23,5 mm Diametroa

Aurkia: LOVIS.XIII.D:G.FRAN.ET.NAVAR.REX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.Q.SVM.1612 M (M Izkia Pierre Massalin)

CGB Salmenta Artxibua Monnaies 48 (2011)

Itzuli

1613

IIII – 3202 Marko/80942 ale VIII – 417 Marko/20968 ale B950

Iruzkin aipagarririk ez, ezkutu laurdenen kasuan. Kasu honetan, iruditextu aldakiak aurkezten dituzten hiru ale desberdin aurkezten dira.

Donapaleu-ko txanponetxean 1613. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,46 gr 29mm

Aurkia: LVDOVICVS.XIII:D.G.FRANC.ET.NAVA.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1613 M (M Izkia Pierre Massalin)

CGB Enkantetxearen artxibua (2010)

Donapaleu-ko txanponetxean 1613. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,51 gr

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.RE

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1613 M (M Izkia Pierre Massalin)

AUREO & CALICÓ S.L., SUBASTA 378, LOT 3047 14.12.2021

Donapaleu-ko txanponetxean 1613. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,46 gr

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1613 M (M Izkia Pierre Massalin)

Ezkutu zortzirenen kasuan ordea, honako ale aipagarri hau aurkitu dut. LOVIS izena frantses hizkuntzan erabili ordez, ezkutu laurdenek erabiltzen zuten latinezko LVDOVICVS izena azaltzen du ale honek. Hau ez da batere arrunta, hurrengo urteetan LOVIS izena ikusiko bait dugu berriro ere ezkutu zortzirenetan, 1620. urtearen hamarkadan latinezko izenera itzuli aurretik.

Donapaleu-ko txanponetxean 1613. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Zortzirena – 4,78 gr 24,42mm diametroa

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVA.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.Q.SVM.1613 M (M Izkia Pierre Massalin)

L’or c’est L’or-en gortesia

Itzuli

1614

IIII – 2181 Marko/55228 ale VIII – 322 Marko/16196 ale B951

1614. urtean, Pierre Massalin txanponetxeburuak, aurrerantzean Donapaleun landutako ezkutu laurdenen ezaugarri bihurtuko zena ezarri zuen. Txanponetxeburuaren ezaugarria, normalean abizenaren lehen izkia, urtearen ondoren jartzen hasi zen, ordurarte erabilitako koroaren  gainaldeko eskubiko kokapenaren ordez. Urte honetan, txanponetxeburuaren ezaugarria koroaren gainaldean duen ale murritzen bat aurkitu daiteke oraindik, geroago erakusten dugun ezkutu zortziren ale bat adibidez.

Donapaleu-ko txanponetxean 1614. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,42 gr 29mm

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVA.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1614 M (M Izkia Pierre Massalin) M Urtearen ondoan

MONNAIES D’ANTAN, AUCTION 16, LOT 502 22.11.2014

Donapaleu-ko txanponetxean 1614. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,52 gr 29,5mm

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1614 M (M Izkia Pierre Massalin) M Urtearen ondoan

CGB.FR, INTERNET AUCTION JANUARY 2020, LOT 557453 28.01.2020

Donapaleu-ko txanponetxean 1614. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,52 gr 30,5mm

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVA.REX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1614 M (M Izkia Pierre Massalin) M Urtearen ondoan

CGB Artxibategia 2021

Donapaleu-ko txanponetxean 1614. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Zortzirena – 4,78 gr 24,42mm diametroa

Aurkia: LOVIS.XIII.D:G.FRAN.ET.NAVAR.REX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.Q.SVM.1614 M (M Izkia Pierre Massalin) M Urtearen ondoan

PEGASI NUMISMATICS, BUY OR BID SALE 140, LOT 543 – 03.08.2011

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.Q.SVM.1614 M (M Izkia Pierre Massalin) M izkia Koroaren gainean

ALDE, PUBLIC AUCTION OCTOBER 2015, LOT 271 – 26.10.2015 – Bi txanponetako lotea

Itzuli

1615

Urte honetan ez dugu landutako ale kopuruen berririk; hala ere bai ezkutu laurdenak, bai zortzirenak aurkitu daitezke.

Donapaleu-ko txanponetxean 1615. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,50 gr 31mm

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVA.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1615 M (M Izkia Pierre Massalin) M Urtearen ondoan

Koroaren gaineko C izkiaren azken urte agerrera

CGB E-auction 15-3896 2013 Uztailak 29

Donapaleu-ko txanponetxean 1615. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,57 gr 30,5mm

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1615 M (M Izkia Pierre Massalin) M Urtearen ondoan

Koroaren gaineko C izkiaren azken urte agerrera

CGB Enkantetxearen denda

Donapaleu-ko txanponetxean 1615. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,34 gr 31mm

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.REX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1615 M (M Izkia Pierre Massalin) M Urtearen ondoan

CGB MONNAIES 31 (2007)

Donapaleu-ko txanponetxean 1615. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Zortzirena – 4,55 gr 23,9mm diametroa

Aurkia: LOVIS.XIII.D:G.FRAN.ET.NAVAR.REX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.Q.SVM.1615 M (M Izkia Pierre Massalin) M Urtearen ondoan

INUMIS, MAIL BID SALE 43, LOT 437- 09.10.2018

Itzuli

1616

IIII – 2109 Marko/53312 ale VIII – 223 Marko/11207 ale B3559

Donapaleu-ko txanponetxean 1616. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 8,96 gr

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.REX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1616 M (M Izkia Pierre Massalin) M Urtearen ondoan

JEAN ELSEN & SES FILS S.A., AUCTION 137, LOT 959 09.06.2018

Donapaleu-ko txanponetxean 1616. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,51 gr

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1616 M (M Izkia Pierre Massalin) M Urtearen ondoan

AUCTIONES GMBH, EAUCTION #72, LOT 252 20.06.2021

Donapaleu-ko txanponetxean 1616. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Zortzirena – 4,01 gr 26mm diametroa

Aurkia: LOVIS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.REX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.Q.SVM.1616 M ?

CGB MONNAIES 33 (2007) Lot 1155

Donapaleu-ko txanponetxean 1616. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Zortzirena – 4,59 gr diametroa

Aurkia: LOVIS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.Q.SVM.1616 M et C Ilargi erdia – M Izkia Pierre Massalin

Koroaren gaineko C izkiaren azken urte agerrera?

BNF Frantziako Biblioteka Nazionala

Itzuli

1617

Ez dugu urte honetako txanponketa konturik

Donapaleu-ko txanponetxean 1617. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,38 gr 30,5mm diametroa

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1617 M (M Izkia Pierre Massalin) M Urtearen ondoan

CGB.FR, MONNAIES 44, LOT 149 17.06.2010

Donapaleu-ko txanponetxean 1617. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,40 gr 29,5mm diametroa

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVA.R.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.IDQ.SVM.1617 M (M Izkia Pierre Massalin) M Urtearen ondoan

INUMIS, MAIL BID SALE 8, LOT 607 20.03.2009

Donapaleu-ko txanponetxean 1617. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 8,97 gr 29mm diametroa

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.REX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1617 M (M Izkia Pierre Massalin) M Urtearen ondoan

MDC MONACO, E-AUCTION 3, LOT 393 09.04.2022

Donapaleu-ko txanponetxean 1617. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Zortzirena – 4,60 gr 24mm diametroa

Aurkia: LOVIS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.Q.SVM.1617 M (M Izkia Pierre Massalin)

INUMIS, PUBLIC AUCTION DECEMBER 2012, LOT 129 11.12.2012

Itzuli

1618

Ez dugu urte honetako txanponketa konturik

Donapaleu-ko txanponetxean 1618. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.REX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1618 M (M Izkia Pierre Massalin) M Urtearen ondoan

AUCTIONES GMBH, EAUCTION #72, LOT 254 20.06.2021

Donapaleu-ko txanponetxean 1618. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,30 gr 29mm diametroa

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1618 M (M Izkia Pierre Massalin) M Urtearen ondoan

C izkia koroaren gainean?

CGB Enkantetxearen Denda

Donapaleu-ko txanponetxean 1618. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Zortzirena – 4,80 gr 26,8mm diametroa

Aurkia: LOVIS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVA.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.Q.SVM.1618 M (M Izkia Pierre Massalin)

Musee Carnavalet – Paris

Itzuli

1619

IIII – 2005 Marko/50707 ale VIII – 181 Marko/9099 ale B3631

Urte honetako kontuak baditugu, baina ezkutu zortzirenik ez dut aurkitu. Landutako kopuruek zertxobait behera egiten badute ere, hemendik aurrera ezkutu zortzirenen agerpena erabat urria da.

Donapaleu-ko txanponetxean 1619. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,56 gr 31,5mm diametroa

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.REX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1619 M (M Izkia Pierre Massalin) M Urtearen ondoan

CGB Enkantetxearen Denda

Donapaleu-ko txanponetxean 1619. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,45 gr 29mm diametroa

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1619 M (M Izkia Pierre Massalin) M Urtearen ondoan

CGB Enkantetxearen Denda 2012

Donapaleu-ko txanponetxean 1619. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Zortzirena – 4,69 gr 26mm diametroa

Aurkia: LOVIS.XIII.D:G.FRAN.ET.NAVAR.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.Q.SVM.1619 M (M Izkia Pierre Massalin)

CGB LIVE AUCTION MARS 2023 Lot 754833

Itzuli

1620

Ez dugu urte honetako txanponketa konturik

Donapaleu-ko txanponetxean 1620. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,43 gr. 29mm Diametroa

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.REX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1620M (M Izkia Pierre Massalin)

Monakotik bilduma

Donapaleu-ko txanponetxean 1620. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,43 gr. 31,5mm Diametroa

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1620A (A Izkia agian Jean Arroque edo Joannis d’Anga)

Olivier Goujon Numismatique – Live Auction 4 – Lot 104         24.02.2023

Donapaleu-ko txanponetxean 1620. urtean landutako zilarrezko Ezkutu zortzirena – 4,67 gr. 26mm Diametroa

Aurkia: LVDOVIC.XIII.D:G.FRAN.ET.NAVAR.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.Q.SVM.1620M (M Izkia Pierre Massalin)

MDC MONACO, E-AUCTION 3, LOT 395 09.04.2022

Donapaleu-ko txanponetxean 1620. urtean landutako zilarrezko Ezkutu zortzirena – 4,80 gr. 26 mm Diametroa

Aurkia: LVDOVIC.XIII.D:G.FRAN.ET.NAVA.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.Q.SVM.1620A (A Izkia agian Jean Arroque edo Joannis d’Anga)

Monakotik Bilduma         03.07.2024

Itzuli

1621

Txanponetxeburu aldaketa urtea izan zen 1621.a Donapaleun. Pierre Massalin-en izenean landutako aleez gain Pierre Fouron-en F izkia daramaten aleak ere aurki daitezke. Urte honetako txanponketa kontuak ez zaizkigu iritsi eta ondorioz ez dakigu zein hilabetetan eman zen txanponetxeburu aldaketa. Ezkutu zortzirenik ez dut urte honetan aurkitu.

Ez dugu urte honetako txanponketa konturik

Donapaleu-ko txanponetxean 1621. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,48 gr.

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.REX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1621M (M Izkia Pierre Massalin)

Numiscorner

Donapaleu-ko txanponetxean 1621. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,41 gr.

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.REX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1621 F (F Izkia Pierre Fouron edo de Foron)

Poinsignon-Numismatique

Itzuli

1622

Ez dugu urte honetako txanponketa konturik

Donapaleu-ko txanponetxean 1622. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,50gr 31.5mm Diametroa

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.REX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1622 F (F Izkia Pierre Fouron edo de Foron)

Cgb salmenta artxibua

Donapaleu-ko txanponetxean 1622. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,62gr 32mm Diametroa

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1622 (F Izkia ez da nabari ale honetan)

MONNAIES D’ANTAN, AUCTION 21, LOT 1005 20.05.2017

Itzuli

1623

IIII – 3637 Marko/92347 ale VIII – 237 Marko/11926 ale B951

Adrian Blanchet-ek 1886. urtean idatzitako”Documents pour servir a l’histoire monetaire de la Navarre et du Bearn” lanean, Jehan du Faur izendatzen du txanponetxeburu Donapaleun 1623.urtean. Horretarako, Pirineo Beheretako artxibategian gordetako B.951 dokumentua erabiltzen du oinarri bezala. B.951 dokumentu hau eskatu eta aztertu ondoren, txanponetxeburuaren izena argi irakurri ezin den arren, nire ustez Fouron abizena nabarmentzen da Faur-en ordez. Are gehiago, 1622. urteko txanpon lanen gastuak laburtzen dituen B.3658 dokumentuak, Pierre Fouron aurkezten du Donapaleuko txanponetxeburu bezala. Ondorioz, Jehan de Faur-en txanponetxeburu lanak 1612. urtean bukatu zirela esan dezakegu eta 1621. urtetik aurrera, Pierre Fouron izan zen txanpontxeburu Donapaleun gutxienez 1629. urteraino eta ziur aski Luis II.-aren ezkutu laurdenen lanketa bukatu zen arte, 1630 eta 1632. urteen artean.

Donapaleu-ko txanponetxean 1623. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,42gr – 92.347 ale

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.REX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1623 F (F Izkia Pierre Fouron edo de Foron)

MA shops 

Donapaleu-ko txanponetxean 1623. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Zortzirena – 4,75 gr 25,5mm diametroa
Aurkia: LOVIS.XIII.D:G.FRAN.ET.NAVAR.REX
Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.Q.SVM.1623 F (F Izkia Pierre Fouron edo de Foron)
CGB LIVE AUCTION MARS 2023 Lot 754839

Itzuli

1624

Ez dugu urte honetako txanponketa konturik

Donapaleu-ko txanponetxean 1624. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,45 gr.

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.REX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1624 F (F Izkia Pierre Fouron edo de Foron)

Munzenhandlung Brom

Itzuli

1625

Ez dugu urte honetako txanponketa konturik

Donapaleu-ko txanponetxean 1625. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,45gr.

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1625 F (F Izkia Pierre Fouron edo de Foron)

EDITIONS V. GADOURY, ONLINE AUCTION 13, LOT 18 20.06.2019

Itzuli

1626

Ez dut 1626. urteko aleen ezagutzarik, ezta txanponketa konturik ere; baina bai gutxienez urte honetan txanponetxeari erreferentzia egiten dion dokumentu bat.

Itzuli

1627

Ez dugu urte honetako txanponketa konturik

Donapaleu-ko txanponetxean 1627. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,41gr.

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.REX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1627 F (F Izkia Pierre Fouron edo de Foron)

PEGASI NUMISMATICS, AUCTION 39, LOT 738 13.11.2018

Donapaleu-ko txanponetxean 1627. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1627 F (F Izkia Pierre Fouron edo de Foron)

Itzuli

1628

Ez dugu urte honetako txanponketa konturik

Donapaleu-ko txanponetxean 1628. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,50gr, 28mm Diametroa

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.RX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1628 F (F Izkia Pierre Fouron edo de Foron)

Winnumis

Itzuli

1629

IIII – 3905 Marko/99164 ale VIII – 148 Marko/7457 ale B3753

Donapaleu-ko txanponetxean 1629. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,18gr, 29mm Diametroa – 99.164 ale

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.REX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1629.F (F Izkia Pierre Fouron edo de Foron)

MONNAIES D’ANTAN, AUCTION 9, LOT 476 12.05.2011

Itzuli

1630

Ez dugu urte honetako txanponketa konturik

Donapaleu-ko txanponetxean 1630. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,29gr, 29mm Diametroa

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.REX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1630 F (F Izkia Pierre Fouron edo de Foron)

CGB Salmenta Artxibua

Donapaleu-ko txanponetxean 1630. urtean landutako zilarrezko Ezkutu Laurdena – 9,34gr, 27mm Diametroa

Aurkia: LVDOVICVS.XIII.D:G.FRANC.ET.NAVAR.REX

Ifrentzua: GRATIA.DEI.SVM.ID:Q.SVM.1630 F (F Izkia Pierre Fouron edo de Foron)

Itzuli

* beharrezko atalak

Blog honetan jasotako datu pertsonal guztiak blog honetako edukiak zabaltzeko baino ez dira erabiliko. Datu pertsonalak ez zaizkie inoiz hirugarrenei lagako edo salduko. Edozein unetan baja eman daiteke, gure mezu elektronikoen orri-oineko estekan klik eginez.

1 thought on “Luis II.aren Zilarrezko Ezkutuak”

 1. Pingback: Bertrand de la Lande, Baionatar Txanponetxeburuaren Nafar Lanketak | Euskal Txanpongintzaren Historia

Leave a Comment

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude